impong sela (genoveva edroza matute)

"Maria Santisima!" ang nahihintakutang bulong ni Impong Sela sa kanyang sarilisamantalang iniaangat ang kanyang kamay mula sa pagkakadantay sa noo ng apo." Nagbalik na naman ang kanyang lagnat."

maikling kwento ni impong sela

“Diyos ko po naman! Tulungan N’yo na po kamiii!” sigaw ni Impong Sela.

Impong Sela(Maikling Kwento) - PANITIKAN HS2

Mabisa ang pagkakalahad sa bahaging ito…pinatunayan lamang nito ang kasabihan na papunta ka pa lang ay pabalik na ako— gayundin din ang kaisipan ni Impong Sela na mas marami siyang naging karanasan kaya mas may alam siya sa buhay- itinatatwa niya ang anumang kaisipan na hindi naayon sa kanyang paniniwala. Ngunit, wala bang hangganan ang lahat? Ganon nga ba kalakas ang isang impo para mapasunod ang anak? Bilang anak ba ay wala kang karapatang sumuway sa ninanais nito kahit sinasaklawan na ang iyong kakayahang magpasya bilang ama? Si Conrado’y nalunod sa sarili niyang patibong… bagkus na tutulan at itama ang maling paniniwala ng ina ay para siyang isang sanggol na walang kakayahang ipahayag ang nararamdaman. Sa pagbubuylay-bulay sa persona ni Conrado maaring magkaroon siya ng higit na kontrol kay Pepe kung nakabukod lamang silang mag-anak… na malayong maganap hangga’t nakasukob sila sa payong ni Impong Sela. Isa itong repleksiyon sa nagaganap sa ating kapaligiran. Tunay ngang kakaiba ang ating tradisyon subalit ito rin ang isa sa dahilan kung bakit nanatili tayong bulag sa ating kakayahan-- pinipigil nitong ilantad at ipagpag ang ating mga pakpak para makalipad ng matayog. Hanggang ngayon nakasadlak parin tayo sa lupa dahil sa adhikain ng matatanda na hindi kakayanin ng mga bata kung wala ang kanilang gabay… gabay nga ba o kontrol

impong sela: Tagpuan ng kwentong impong sela

Tulad ng karamihan sa pagkakataong wala na sa palad ni Impong Sela ang solusyon- nagiging sumpungan niya ang lahat ng santo, ang mga panata at ang Lumikha. Isang patunay dito ang paghiling niya kay Hesus Nasareno na kapag nakaligtas si Pepe ay magsisimba daw siya ng siyam na Biyernes sa Kiyapo. Isang repleksyon para sa libu-libong deboto ng poong Nasareno—na kung ating susuriin hindi namumukod si Impong Sela sa bahaging ito.

impong sela story tagalog
si Impong sela ay isang matanda na laging nakikialm sa anak kung anong gagawin sa mga desisyon nito.
First answer by . Last edit by . Contributor : 0 []. Question : 55 []. Bakit, hindi ba siya ang maituturing na nagpalaki sa kanyang apong ito! Kauna-unahan niyang apong lalaki sa kanyang kaisa-isang anak na lalaki, sa katauhan ni Pepe ay ibinuhos ni Impong Sela ang lahat na pagmamahal at pag-aaruga ng isang impo. Hindi halos nalalaman ng mga magulang nito kung paano siya lumaki. Laki sa Nuno ang tawag sa kanya. At tapat sa kasabihang iyon, si Pepe'y lumaki sa layaw, sa malabis na pagpapalayaw.Noon ay buong kataimtimang minalas ni Impong Sela ang kanyang lalabing-animing taong apong lalaki sa pagkakahigang walang katinag-tinag. Sa ilalim ng maputing kumot, ang kanyang apong nakatihaya ay matuwid na matuwid na katulad ng isang bangkay, walang kakilus-kilos maaliban, marahil, sa maminsan-minsang pagkibot ng mga labing nanunyo at halos kasiimputla na ng isperma. Maya-maya'y marahang dinama ng kanyang palad ang noo ng nahihimlay na maysakit. Sa gayong pagkakadantay, ang nakahiga ay napakislot na animo'y biglang nagulat ngunit hindi rin nabalino sa pagkakahimbing.Pagkaraan ng ilang sandali, Si Impong Sela'y nagbalik na taglay na kanyang kamay ang isang pinggan ng kaning sinabawan ng sinigang na karne , at isang kutsara.
impong sela story tagalog

Free Essays on Project Impong Sela through - Essay Depot

"Samantalang sa ospital," kapag si Impong Sela'y nagsimulang manggagad, siya'y handing makipaglaban, "lalo na't ikaw ay nasa walang bayad, ay titingnan ka lamang nila kung kailan ka nila ibig tingnan. Ano ang kuwenta sa kanila ng isang maysakit na hindi naman nila kaanu-ano? Mamatay ka kung mamatay ano ang halaga sa kanila niiyon? Tingnan mo ang nangyari kay Kumareng Paula, isang araw lamang sa ospital at. . . Ave Maria Purisima! Huwag ninyong gagalawin ang apo ko! Hindi maaari!"

maikling kwento ni impong sela

Your search for [subject] Impong Sela returned 1 record

Si Impong Sela'y nagsimulang mag-isip nang malalim. Kailangang si Pepe'y maligtas sa kuko ng kamatayan. Sa kanyang pagkalito ay pumasok sa diwa ang gunita ng mga santo, panata, debosyon…

impong sela story tagalog

Si Impong Sela’y nagsimulang mag-isip nang malalim

Sa pagkahon sa kamalayan ni Impong Sela na umunawa ay nahantad sa akin ang imahen ng isang matandang napaglipasan ng panahon sa isang madilim na silid. Isang pangitain para sa mga taong nagbubulag-bulagan sa katotohanan… subalit ano ba ang katotohanan? Walang nakakaalam subalit maraming ng susi ang nakahantad para mabuksan ang daan patungo dito. Ngunit naging bulag nga ba si Impong Sela? At si Saning, ano pa ba ang karapatang naiwan sa kanya? Sa paghihirap ng kanyang anak ay labis din ang pagdurusa ng kaloobang isang ina lamang ang maaring makadama sa gayong mga sandali.